Att redigera i OpenStreetMap

Förberedelser

Öppna ett konto på OpenStreetMap (OSM) under http://www.openstreetmap.org. Det krävs endast en e-post adress för registrering.

För att ändra i databasen markera fliken Redigera när du är inne på kontot. Välja om ändringarna ska registreras direkt eller först när ändringen sparas.

Lägg till nya vägar

För att skapa en ny väg klickar du på kartan där vägen ska börja. På så sätt skapas en startpunkt. Varje gång du sedan klickar på kartan bildas en ny punkt och därmed en ny väg som binder samman punkten med den föregående. Vill du binda samman din väg med en befintlig väg klickar du på den punkt där du vill att vägen ska ansluta till den befintliga. På så sätt bildas en gemensam punkt. När vägen är klar avslutar du med att dubbelklicka.

Ändra befintliga vägar

Om du klickar på en befintlig väg så markeras den, och alla dess punkter blir synliga. För att ändra sträckningen på vägen så klickar du på en punkt, håller ner musen och drar punkten dit du vill flytta den. Vill du flytta hela vägsträckningen klickar du på en linje och drar vägen dit du vill ha den.

Vill du ta bort en vägsträckning markerar du dess punkter och trycker på Delete.

Egenskaper

Vägarna kan ha olika egenskaper som används vid ruttplaneringen, som till exempel cykel- och gångvägar. Dessa egenskaper lägger du till genom de runda knapparna som syns nere till höger när du markerat en vägsträckning. Du kan antingen lägga till egenskaper själv eller kopiera egenskaperna från en befintlig väg. För att program som Resejämföraren ska kunna beräkna färdsträckor är det viktigt att egenskaperna stavas rätt, är du osäker kan du jämföra med en existerande väg med samma egenskap. Observera behovet av att även lägga in enkelriktade sträckor. För att markera en väg som enkelriktad läggs detta till med en knapp till vänster när vägen är markerad.

Avsluta

Spara när du är klar med dina ändringar. Du har då även möjlighet att beskriva de ändringar du har genomfört.

Tillbaka