Nyttjande och rättigheter

Tjänsten är producerad och ägs i dess utseende och funktion av Lunds kommun. De underliggande tjänster, data och funktioner ägs av respektive tjänste/dataleverantörer.

Lunds kommun har inget emot att tjänsten används av andra, men vi vill att det sker i samråd med oss. Vi kan tillhandahålla upplägget, kod och gränssnitt efter avtal. När det gäller användningen av tjänsten menar vi att det förpliktigar att man uppdaterar ruttdata i OpenStreetMap.

Tillbaka