Kartfunktion

Resejämföraren bygger på en routing service som använder data från OpenStreetMap, vilket är en redigerbar kartfunktion som stäcker sig över hela världen.

OpenStreetMap är en fri karttjänst som startades som ett ideellt projekt i syftet att ta fram geografisk information (främst vägkartor) för fri spridning.

Kartfunktionen bygger på att användare registrerar sig kostnadsfritt på webbplatsen och med hjälp av GPS data lägger in sina spårloggar för att redigera kartan.

Tillbaka