Framtida utveckling av Resejämföraren

Inom kort kommer Resejämföraren även att innehålla hållplatsanvisningar för varje busshållplats i Skåne där hållplatsnamn, linjeanvisningar kommer att visas.

Det kommer senare även bli möjligt att lägga in individuella resvägar.

Tillbaka