Vanliga frågor och svar

Varför väljer inte Resejämföraren min bil- / cykelväg?
Tjänsten bygger på att engagerade användare uppdaterar karttjänsten genom att exempelvis lägga in gång- och cykelvägar. Om en specifik väg inte visas i Resejämföraren beror det på att den ännu inte är inlagd. Eftersom OpenStreetMap har många engagerade användare i Lund är det troligt att den kommer uppdateras inom kort.
Varför fastnar inte nålen i kartan?
Om nålen inte fastnar beror det på att du dragit nålen till aktuell plats istället för att först klicka på nålen och därefter klicka på adressen du önskar markera. Om du använder sökfältet kan du hitta din exakta adress på ett enkelt sätt. Kartans zoomfunktion hjälper dig att hitta dina respunkter i hela Skåne- och Köpenhamnsregionen.
Hur är uppgifterna i Resejämföraren beräknade?
Under knappen Information finns samtliga beräkningsgrunder till Resejämföraren.
Varför går det inte att använda Resejämföraren i Göteborg?
Resejämföraren är just nu tillgänglig i hela Skåne- och Köpenhamnsregionen. För att det ska vara möjligt att jämföra i andra län krävs att andra kollektivtrafikbolag kopplar upp sig mot Resejämföraren.
Varför skrollar inte kartan när jag drar den med musen?
Du har Internet Explorer och drar för snabbt. Dra långsammare så fungerar det.
Varför ser man inte hela skärmbilden?
Resejämföraren är utvecklad för skärmar 1280*1024 för att uppnå bästa möjliga kartbild.
Varför visas en rutt där vissa av sträckorna är enkelriktade i verkligheten?
Det beror troligtvis på att användaren inte har registrerat sträckan som enkelriktad. Felet kommer med stor sannolikhet att åtgärdas inom kort av andra användare. För att minimera antalet fel har tekniska förvaltningen gjort en översyn av kartan för Lunds tätort.
Varför väljer Resejämföraren gång- och cykelväg över Helsingborg- Helsingör medan bil och tåg går över öresundsbron när jag jämför pendling mellan Köpenhamn och Lund?
Det är en effekt av hur ruttplaneringen görs. I dagsläget tar den inte hänsyn till att man kan ta cykel på tåget. Dessutom finns ju redan alternativet med kollektivtrafik - använd det alternativet som svar på frågan.
Jag får en ruta som säger "Du har angett en punkt utan anknytning. Vänligen markera en ny punkt strax i närheten" - varför det?
Ruttplaneringen sker utifrån ett vägnät. Du befinner dig för långt ifrån ett sådant för att kunna göra beräkningen.
Jag får en ruta som säger "Du har antingen angivit en adress där det inte finns någon hållplats inom 300 m eller där hållplatserna ligger alltför nära varandra. Vänligen markera ny punkt." Varför det?
Ruttplaneringen kan inte finna en reserelation för kollektivtrafiken som passar rutten, detta är speciellt vanligt om sträckan mellan start- och målpunkt är kort.
Om jag satt en av nålarna fel, hur gör jag då?
Klicka på nålen i vänsterfältet och sätt den på önskad adress. Tyck på Jämför färdsätt eller tryck på Rensa knappen och gör om sökningen.
Varför blir inte min rutt beräknad när jag söker adresser?
Du behöver sätta nålarna manuellt på kartan. Adress-sökningen hjälper bara till att hitta adressen.
Varför kan jag välja mellan Karta, Satellit och OSM?
För att underlätta navigationen för användaren ges det en möjlighet att välja kartabild Det kan ibland vara lättare att orientera sig med hjälp av en satellitbild, ibland med en ritad karta. OSM betyder OpenStreetMap, vilket är den databas som används för ruttplaneringen. Om du saknar en rutt kan du kontrollera om den är inlagd i databasen via OSM fliken.

Tillbaka