Cykel

Hastigheten är beräknad utifrån en hastighet på 18 kilometer i timmen. Hastigheten bygger på uppgifter från Lunds Tekniska Högskola som visar att en normalcyklist till eller från jobbet håller en hastighet mellan 18-22 km/h. Energiförbränning är beräknad utifrån en kaloriåtgång på 600 kcal/h (Apotekets råd om motion och friskvård 2014).

Tidsangivelserna för cykel tar inte hänsyn till de topologiska förhållandena (höjdskillnader) på sträckan utan utgår från planmark.

Kostnaden för att cykla är beräknad utifrån ett inköpspris på 7000 kr och att cykeln används i 10 år, 220 dagar om året. Skåningen cyklar i genomsnitt 3 km enkel väg, vilket ger en genomsnittlig tur och returresa på 6 km (Resvanor Syd 2013). Underhållet för cykeln är satt till 500 kronor per år vid cykling 220 dagar om året. Sammanlagt ger detta en kostnad för cykling på (700+500)/(6*220)= 0,90 kr/mil.

Resejämförarens anvisning av sträcka är baserade på närmsta vägen från punkt A till punkt B för gång och cykel men snabbaste vägen för bilen. För gång- och cykelvägen innebär detta att den trafiksäkraste vägen inte alltid anges.

Tillbaka