Bil

Beräkningen av milkostnad bygger på Bilsvar, Konsumentverkets webbtjänst om bilar. Se Bilsvar.

Koldioxidberäkningarna utgår från Konsumentverkets webbtjänst Bilsvar. Enligt detta beräkningsunderlag släpper en Volvo V70 2.0 ut 206 g/km.

Begreppet kallstart är ett uttryck för en bil som startas med kall förbränningsmotor (dvs förbränningsrum och insugningsrör har svalnat sedan det senast var i bruk). En kallstart innebär försämrade förbränningsförhållanden jämfört med en varm motor, vilket leder till en drygt 40 procentig ökning av bränsleförbrukning den första kilometern och därmed också ett ökat koldioxidutsläpp.

För att kompensera för försämrad förbränningsförhållanden har en schablon för koldioxidutsläpp på 41 gram CO2 lagts på koldioxidutsläpp vid varje påbörjad resa i Resejämföraren (Trafikverkets Effektsamband 2010).

Tidsåtgången för bilresor är beräknade på tider utanför rusningstrafik. En tidsåtgång på 2,5 minuter för promenad från parkering samt betalning av parkeringsavgift är pålagd såväl i början av resan som vid slutdestination, dvs totalt 5 minuter.

För att kompensera för hastighetssänkningar till följd av trafikljus, köbildning och övergångsställen inne i tätorternas centrum under rusningstrafik har en tidsschablon lagts på bilresor inom de största tätorterna. Denna kompensation sker automatiskt för kollektivtrafiken.

Tillbaka