Allmänt

Resejämföraren är ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att jämföra olika färdmedel (cykel, gång, kollektivtrafik och bil) med avseende på tid, sträcka, kostnad, miljöbelastning samt kaloriförbrukning.

Resejämföraren ingår i ett större projekt som har målsättningen att öka användandet av hållbara transportmedel i regionen. Utgångspunkten är att de som omprövar sina vanor vill fatta beslut utifrån parametrar som är betydelsefulla i vardagen. Syftet med Resejämföraren är att tillhandahålla ett lättillgängligt verktyg som stödjer omprövandet av resvanor generellt och framhåller de hållbara färdsätten specifikt.

Resejämförarens anvisning av sträcka är baserade på närmsta vägen från punkt A till punkt B för gång och cykel men snabbaste vägen för bilen. För gång- och cykelvägen innebär detta att den trafiksäkraste inte alltid anges. Tider för kollektivtrafik utgår från måndagar kl 8 medan tiderna för bil, cykel, och gång utgår från tider utanför rusningstimmarna.

Tiderna som anges inkluderar tid för parkering, betalning av parkeringsavgifter samt gångväg till och från parkeringsplats.

I Resejämföraren möjliggörs en jämförelse mellan cykel, gång, kollektivtrafik och bil för samtliga orter och adresser i Skåne och Köpenhamnsregionen.

Årsvärdena bygger på tur och returresor.

Tillbaka